Naujienos

2015 m. sausio 1 d.įsigalioja  Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso pakeitimai:

 "268 straipsnis. darbdavių žinių tikrinimas

1. Kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas Vyriausybės nustatyta tvarka."

 

 

 

 

 

 


2012-01-19