Gaisrinė sauga

Gaisrinės saugos taisyklės nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys.

Gaisrinė sauga

- konsultuojame gaisrinės saugos klausimais;

- parengiame gaisrinės saugos instrukcijas, darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir juos suderiname su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnais;

- aprūpiname gaisrinės saugos privalomaisiais įvadiniais bei darbo vietoje žurnalais;

- nustatome patalpų pavojingumo sprogimo ir gaisro atžvilgiu kategorijas, konsultuojame gaisrinės saugos ženklų naudojimo, priešgaisrinio inventoriaus parinkimo klausimais;

- kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnais vykdome įmonės darbuotojų praktinius mokymus;

- atliekame gaisrinės saugos auditą;

- padedame susitvarkyti ir atsakyti į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnų reikalavimuose pastebėtus trūkumus.