Mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai

Sudarius nors vieną darbo sutarį, darbdaviui, darbdaviui atstovaujančiui asmeniui atsiranda pareiga užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą  įmonėje, todėl darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo būti apmokytas ir atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Darbuotojų saugos ir sveiaktos mokymų tikslas - suteikti įmonės vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams bei darbuotojams žinių bendrais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kaip organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones įmonėje.

Nr. Mokymo programos pavadinimas Valstybinis kodas Minimalus išsilavinimas Įgyjama kompetencija
1. Darbdavio, jam atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymai 161086201 Pagrindinis Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visai su darbu susijusiais aspektais
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas 560086209 Aukštasis techninis Galės dirbti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu
3. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas 560086204 Aukštasis Sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
4. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas 560086203 Aukštasis Sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas

 

Gaisrinės saugos mokymai

Kviečiame įmonių vadovus, asmenis atsakingus už gaisrinę saugą įmonėje į "Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymus" (Programos kodas 296186205).

Šios mokymo programos tikslas - supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavomo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybė už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.